Intervenció psicoeducativa

Intervenció psicoeducativa especialitzada en autisme

Perquè les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista aprenguin és necessari que l’entorn que les envolta i interactua amb elles conegui quines són les seves necessitats específiques, quins són els suports necessaris i quines les metodologies amb evidència científica existents.

La personalització de la intervenció en els diferents entorns de la persona és clau per a aconseguir els objectius desitjats. Però, el  més important és i serà el benestar de la persona amb TEA i de la seva família. La personalització vol dir també adaptar-nos a la persona, i treballar en aquells entorns on sigui necessari.

La intervenció psicoeducativa especialitzada en autisme que realitzem a la fundació té com a objectiu adquirir aprenentatges i habilitats els quals es treballen i generalitzen en els diferents entorns naturals de la persona.

Els sistemes d’intervenció existents es duen a terme en la seva gran majoria durant la infància. No obstant això, arriba un moment en la vida de la persona, en general coincidint amb la transició a l’adolescència i la maduresa, on aquesta intervenció i acompanyament es detenen per no existir sistemes, suports i recursos que donin continuïtat a l’aprenentatge abandonant-ne l’acompanyament.

Aquesta falta de continuïtat i l’absoluta falta de suports adaptats en l’etapa de transició a la maduresa del nen/a, provoca bretxes en el desenvolupament de la persona. Es produeix una falta de suports en una etapa crítica per al desenvolupament d’habilitats laborals i prelaborals determinants en la consecució d’un futur digne i independent. Aquesta falta de suports, aquestes fissures, provoquen que el treball que es va fer en la infància es redueixi o es perdi.

A més, en l’actualitat, les persones amb autisme no compten amb suports especialitzats i específics al llarg de tota la seva vida: no hi ha sistemes d’intervenció per a persones amb TEA que creixin amb la persona i s’adaptin a ella des d’una edat molt primerenca fins a la vida adulta o la vellesa.

Existeixen molts sistemes diferents d’intervenció, però l’innovador del servei que oferim a la Fundació Junts Autisme és que l’objectiu de la intervenció no és únicament el nen/a d’AVUI sinó la persona adulta en qui es convertirà el dia de demà. Per a complir amb aquest objectiu utilitzem una metodologia de readaptació constant a les seves necessitats que empodera, acompanya i fa costat a la persona i a la seva família durant tot el seu cicle vital.

Sense un treball previ des d’una edat primerenca, aquesta adaptació i inclusió en l’entorn social pot resultar més difícil, depenent de les característiques i circumstàncies de la persona, o en alguns casos pot no produir-se mai.

La intervenció psicoeducativa especialitzada en autisme que oferim a l’entitat consisteix en un sistema de readaptació contínua a les necessitats de la persona, de desenvolupament de les seves capacitats i de projecció futura. Empoderem, acompanyem i fem costat a la persona durant totes les etapes de la seva vida, donant continuïtat als aprenentatges adquirits en la infància, sense perdre’ls i facilitant-li les oportunitats necessàries que li assegurin un futur digne i el més independent possible dins de la seva comunitat.

El nostre sistema d’intervenció se centra en les necessitats presents de la persona, però sempre tenint en compte les seves necessitats futures. La intervenció personalitzada i específica per a autisme és la primera fase d’un programa paraigua integral d’acompanyament al llarg de totes les etapes de la vida. És clau assentar bases i crear relacions, un “know-how” intern a l’entitat perquè el nen/a-jove-adult/a estiguin acompanyats de manera específica, personalitzada i especialitzada.

Metodologia i activitats

En la intervenció utilitzem tècniques i programes amb evidència científica, dissenyats a partir de les característiques individuals de cada persona, la seva edat i les seves necessitats.

La metodologia de transmissió d’aprenentatges, sistemes de comunicació interns, avaluació i seguiment permeten que, encara que l’equip professional canviï durant el creixement de la persona, tota la informació sobre les seves necessitats està documentada, seguint un sistema de treball propi de l’entitat.

   • Coordinació amb agents externs a la persona amb autisme.
   • Assessorament a les famílies.
   • Participació activa de les famílies en la intervenció.
   • Intervenció psicoeducativa amb la persona a l’escola.
   • Formació a professionals de l’educació.
   • Intervenció psicoeducativa a la persona amb TEA a les instal·lacions de l’entitat.
   • Intervenció psicoeducativa a la persona amb TEA en altres entorns i espais del seu dia a dia: activitats d’oci, esportives, llar, etc.
   • Formació interna constant i específica per les necessitats que van sorgint.

Coordinació del servei

La coordinació del servei d’intervenció psicoeducativa especialitzada en autisme de la fundació consisteix en:

 • Un servei d’assessorament a les famílies, professionals i altres agents implicats en la vida de la persona amb autisme.
 • L’organització, seqüenciació i selecció dels objectius i metodologies emprades en la intervenció amb infància, adolescència o persona adulta amb Trastorn de l’Espectre Autista.

La coordinació la realitza una persona formada i amb experiència professional en intervenció psicoeducativa i en Trastorns de l’Espectre Autista. Cada persona que participa en el servei d’intervenció psicoeducativa té una coordinadora d’intervenció i un Pla d’Atenció Personalitzat (PAP). El PAP es fa a mida per a ella, tenint en compte els seus interessos, les seves preferències, les seves habilitats prèvies i les seves motivacions, facilitant d’aquesta manera l’aprenentatge.

En el PAP s’especifiquen els objectius a aconseguir i la metodologia de treball a més, es redacta un informe inicial i final per curs escolar. Aquests informes permeten veure l’evolució dels objectius establerts i proposar-ne de nous.

D’altra banda, aquests objectius es registren diàriament, es revisen mensualment amb la coordinadora d’intervenció i l’equip de terapeutes que fa la intervenció amb la persona i es consensuen amb la família. Cada mes es preparen materials específics i personalitzats segons les necessitats de la persona i adaptats als objectius de la intervenció.

Com hi puc accedir?

Podeu contactar per telèfon al 931808926 o 936638439. Cal demanar hora amb la treballadora social (responsable del servei d’atenció famílies).

En aquesta trobada (online o presencial) se us aconsellarà i assessorarà depenent de les vostres necessitats de forma gratuïta. Podeu veure més informació a l’apartat “atenció famílies”. En el cas d’estar interessats a accedir al servei d’intervenció psicoeducativa, es posarà en llista d’espera. En el moment que sigui possible accedir al servei, es contactarà amb vosaltres. Si encara seguiu interessats, i prèviament a la intervenció, es duu a terme una valoració inicial que consta de les següents fases:

 • Entrevista amb la família.
 • Avaluació del perfil cognitiu per una neuropsicòloga.
 • Avaluació del perfil sensorial per una Terapeuta Ocupacional especialitzada en integració sensorial i autisme.

A partir de la recollida d’informació:

 • Es confecciona un informe que recull totes les dades i resultats.
 • Es presenta una proposta del Pla d’Atenció Personalitzat (PAP) on s’ estableixen objectius específics.
 • Es presenta una proposta econòmica en base a les hores d’intervenció proposades.
 • S’envia a la família la proposta de PAP i proposta econòmica per a la seva consideració. La proposta de PAP la realitza la coordinadora responsable de la intervenció de la persona, tot i que la terapeuta ocupacional i la neuropsicòloga també participen en cas de considerar-ho necessari. En aquesta proposta s’estableixen objectius compartits.

Després de la intervenció psicoeducativa, quina és la continuïtat en l’acompanyament de la persona?

 • En arribar als 16 anys l’equip professional que acompanya a la persona, la coneix i sap com adaptar les seves necessitats a la nova realitat i desafiaments de l’edat adulta.
 • La intervenció es realitza sempre dins de la seva comunitat de referència que coneix i dona suport a la persona.
 • La intervenció inclou un Servei d’Assistència Personal gestionat per l’entitat.
 • Un projecte de transició a l’edat adulta (Projecte EVI) que pren el relleu al desenvolupament personal de la persona.

Per a més informació sobre aquest servei podeu escriure’ns a: [email protected]
o trucar-nos per telèfon: 931 808 926.

Serveis

Aquests són els serveis que oferim a la Fundació Junts Autisme per
acompanyar i donar suport a les persones amb autisme i les seves famílies.

¿QUIERES RECIBIR
NUESTRO NEWSLETTER?

Mantente siempre informado de todas las novedades.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad